ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

Informacja o kursie doskonalącym: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"

 

Posiadasz uprawnienia kwalif. pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,

 

Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni,

 

Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych.

Więcej ...

System Zarządzania Jakością ISO 9001

 

Założenia realizowanej polityki jakości

 

Nadrzędnym celem Polityki Jakości w SOTER Sp. z o. o. jest usatysfakcjonowanie naszych Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w zakresie świadczonych usług sourcingowych.

 

Politykę Jakości realizujemy działaniami w ramach wprowadzonego w naszej Spółce Systemu Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania normy ISO 9001 przy pełnym zaangażowaniu całej kadry kierowniczej i udziale wszystkich pracowników. Zadowolenie klientów traktujemy jako miarę jakości naszych usług oraz niezbędny warunek rozwoju Spółki.

 

Głównymi kierunkami naszych działań jakościowych jest:

  • - jasne określanie potrzeb i oczekiwań klientów realizowanych podczas przeglądu umowy,
  • - korzystanie z usług sprawdzonych dostawców,
  • - terminowy oraz dokładny sposób realizacji usług outsourcingu,
  • - ciągły monitoring efektywności usług outsourcingu,
  • - doskonalenie funkcjonowania procesu outsourcingu.

 

Dążymy do umacniania pozycji na rynku oraz utrzymania opinii partnera rzetelnego i godnego zaufania. Wiąże się to zarówno z pozyskiwaniem coraz większej liczby nowych Klientów, jak i utrzymywaniem współpracy z Klientami stałymi.

 

Mierzalne cele jakości są ustalane corocznie podczas przeglądu zarządzania dokonywanego przez kierownictwo SOTER Sp. z o. o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved