• - Posiadasz uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia
  • - Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni
  • - Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych 
Więcej…

ISO 9001:2008 w SOTER Sp. z o.o.

W 2015r. firma Soter Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakości ISO 9001:2008 na usługi outsourcingu pracowniczego.

ISO 9001:2008 w SOTER Sp. z o.o.

 

     Kolejnym etapem rozwoju Spółki SOTER było podjęcie działań zmierzających do wdrożenia Systemu ISO 9001:2008 w zakresie świadczonych usług outsourcingu pracowniczego i uzyskania stosownego certyfikatu.

     Decyzja ta była odpowiedzią na  potrzebę  ujednolicenia (standaryzacji) prowadzonych w Spółce działań, z racji funkcjonowania w jej ramach pięciu oddziałów i prowadzenia wielu placówek na terenie całego kraju.

     Tak duże rozproszenie funkcjonujących placówek mimo dokładania wszelkich starań w zakresie ich funkcjonowania na najwyższym poziomie rodziło ryzyko pojawienia się nieoczekiwanych problemów będących wynikiem mogącego się zdarzyć błędu ludzkiego.

     Stąd decyzja o wdrożeniu Systemu ISO 9001:2008, który pozwala na ujednolicenie prowadzonych działań niezależnie od miejsca ich prowadzenia i szczegółowego zakresu świadczonych usług.

     Aby wprowadzany System ISO był w pełni funkcjonalny musiał on być odpowiedzią na potrzeby i sugestie jego aktywnych użytkowników, czyli pracowników SOTER, stąd ich aktywny udział w całym procesie jego wdrażania, dzięki czemu uzyskano gwarancję, iż wdrażany System ISO będzie praktycznym i pomocnym narzędziem działania w codziennym funkcjonowaniu Spółki.

     Opracowane i wdrożone poszczególne elementy Systemu ISO, tj. m.in.: Polityka Jakości, Księga Jakości, Procedury Zapewnienia Jakości, Instrukcje Zapewnienia Jakości, określenie Map Procesów i opracowanie Kart Realizowanych Procesów, jak też opracowanie listy Kwalifikowanych Dostawców pozwoliły na szczegółowe określenie nie tylko elementów niezbędnych do właściwej realizacji usług outsourcingu pracowniczego, ale także wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzór nad właściwą realizacją poszczególnych etapów wchodzącymi w skład tych usług.

     Dzięki powyższemu klienci SOTER mają gwarancję najwyższej i powtarzalnej jakości świadczonych usług outsourcingu pracowniczego na wszystkich etapach jej wykonywania, tj. od momentu złożenia zapytania ofertowego przez klienta, aż do momentu badania satysfakcji klienta po zakończeniu świadczenia usługi.

     Dodatkowo wdrożony System ISO gwarantuje klientom SOTER ujednolicony i powtarzalny wysoki poziom świadczenia usług outsourcingu pracowniczego nie tylko w każdej placówce SOTER w Polsce, ale także dla każdego nawet najbardziej specyficznego (dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta) charakteru wykonywanych usług.

 

     Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego właściwe wdrożenie wszystkich elementów Systemu ISO 9001:2008 nastąpiło w dniu 9 czerwca 2015 roku i zostało potwierdzone przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Wrocław.

 

     Ponieważ System ISO 9001:2008 został wdrożony w celu świadczenia usług outsourcingu pracowniczego na najwyższym poziomie dla pełnego zadowolenia klientów Spółka SOTER wprowadziła możliwość bieżącej modyfikacji poszczególnych elementów wdrożonego Systemu zgodnie z pojawiającymi się sugestiami i życzeniami klientów, którzy są najważniejszym wyznacznikiem kierunku prowadzonych przez SOTER działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 Soter Sp. z o.o. All rights reserved