ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

Informacja o kursie doskonalącym: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"

 

Posiadasz uprawnienia kwalif. pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,

 

Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni,

 

Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych.

Więcej ...

    Informujemy, że w wyniku zawartego porozumienie pomiędzy Pracodawcą a Reprezentacją Pracowników Soter Sp. z o.o. i Soter Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej, dotyczącego wyboru świadczenia usług instytucji finansowej zarządzającej PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM, dokonano wyboru COMPENSA TU na  Życie VIG jako instytucji zarządzającej.

 

Przewodnik dla pracowników PPK - POBIERZ

 

Informacja dla przyszłych emerytów COMPENSA TU na Życie VIG - POBIERZ

 

DOKUMENTY:

Link do pobrania dokumentów https://www.compensa.pl/ppk/dokumenty/

 

Zakładka dokumenty do pobrania

 

- I. Aktualizacja Danych PPK

- II. Wskazanie osób uprawnionych

- III. Wniosek o dokonanie zmian na rachunku PPK konwersja alokacja

- IVa.Wniosek Uczestnika PPK o wypłatę zwrot z rachunku PPK

- IVb.Wniosek o wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego

- IVc.Wniosek o wypłatę na pokrycie wkładu własnego

- V.Wniosek o wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego

- VI.Wniosek o podział środków w związku z rozwodem unieważnieniem małżeństwa

- VII.Wniosek o podział środków w związku ze śmiercią Uczestnika PPK(1)

- VIIIa Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK

- VIIIb Deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK

- VIIIc Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK

- VIIId Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

- VIIIe Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

- VIIIf Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK v2

- Karta PPK IDD

- OWU Compensa PPK 2019.07.05

 

W przypadku dodatkowych pytań i potrzeby uzyskania dokumentów dotyczących PPK w formie papierowej prosimy o kontakt z Kierownikami Grup Usługowych odpowiedzialnych za każdą z placówek. 

 

 Inne Pliki do pobrania:

Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regulamin pracy Soter sp. z o. o.

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved