ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

Informacja o kursie doskonalącym: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"

 

Posiadasz uprawnienia kwalif. pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,

 

Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni,

 

Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych.

Więcej ...

Obwieszczenie planu połączenia Spółki

 

Więcej ...

Kolbuszowa, dn. 14.11.2019r.

 

     Obwieszczenie Planu połączenia Spółki Elektroniczne Systemy Alarmowe ESA-POL SP. z o.o. ( KRS 0000042739) poprzez jej przejęcie (Inkorporacja) przez Spółkę  Soter Ochrona Sp. z o.o. ( KRS 0000407021) dokonanym w trybie art. 500 §21 w związku z art. 498, 499 i 516 §7 ksh.

 

Pliki do pobrania:

- Oświadczenie Zarządu

- Plan połączenia

- załączniki do planu połączenia

 

 

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved