• - Posiadasz uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia
  • - Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni
  • - Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych 
Więcej…

ISO 9001:2008 w SOTER Sp. z o.o.

W 2015r. firma Soter Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakości ISO 9001:2008 na usługi outsourcingu pracowniczego.

     Firma Retos sp. z o. o. posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L – 0192/11 zezwalającą na wykonywanie usług ochrony osób i mienia.           

 

  Firma zajmuje się działalnością w trzech głównych obszarach:

  Ochrona mienia

  • Ochrona fizyczna,
  • Dozór mienia,
  • Sporządzanie planów ochrony.

 

Outsourcing pracowniczy

  • Wynajem pracowników do prac pomocniczych,
  • Wynajem pracowników do prac specjalistycznych.

 

Usługi porządkowe

  • Sprzątanie biur i hal,
  • Sprzątanie terenów zielonych,
  • Sprzątanie ulic i placów.
Copyright © 2015 Soter Sp. z o.o. All rights reserved