ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

Informacja o kursie doskonalącym: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"

 

Posiadasz uprawnienia kwalif. pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,

 

Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni,

 

Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych.

Więcej ...

     Firma Retos sp. z o. o. posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr L – 0192/11 zezwalającą na wykonywanie usług ochrony osób i mienia.           

 

  Firma zajmuje się działalnością w trzech głównych obszarach:

  Ochrona mienia

  • Ochrona fizyczna,
  • Dozór mienia,
  • Sporządzanie planów ochrony.

 

Outsourcing pracowniczy

  • Wynajem pracowników do prac pomocniczych,
  • Wynajem pracowników do prac specjalistycznych.

 

Usługi porządkowe

  • Sprzątanie biur i hal,
  • Sprzątanie terenów zielonych,
  • Sprzątanie ulic i placów.
Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved