ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

Informacja o kursie doskonalącym: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"

 

Posiadasz uprawnienia kwalif. pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,

 

Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni,

 

Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych.

Więcej ...

Soter Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie profesjonalnego sprzątania powierzchni przemysłowych, czyszczenia biur oraz budynków biurowych stosując wymagane do potrzeb Klienta środki czystości, chemię przemysłową oraz specjalistyczne urządzenia czyszczące.

 

Zakres usług porządkowych obejmuje utrzymanie w czystości zakładów produkcyjnych (w tym zakładów produkujących żywność), stref przyzakładowych, magazynów, centrów logistycznych, galerii handlowych, biur, placówek służby zdrowia, sklepów, dworców, placów i ulic a także terenów zielonych.

 

Wykonujemy także usługi codzienne w zakresie: sprzątania pomieszczeń biurowych, polegające na odkurzaniu, ścieraniu kurzy, czyszczeniu mebli, podlewaniu kwiatów, opróżnianiu koszy, utrzymaniu w czystości toalet, łazienek i klatek schodowych.

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved