• - Posiadasz uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia
  • - Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni
  • - Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych 
Więcej…

ISO 9001:2008 w SOTER Sp. z o.o.

W 2015r. firma Soter Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakości ISO 9001:2008 na usługi outsourcingu pracowniczego.

 

  SOTER GROUP

 

  • Siedziba Kolbuszowa
  • Biuro Katowice
  • Biuro Jasło
  • Biuro Sulęcin

 

 

 

 

Do ich zadań należy ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem mienia znajdującego się na terenie ochranianego obiektu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa znajdujących się tam osób. Nasi pracownicy ochrony to ludzie dający gwarancję właściwego wykonania zadania, posiadający odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i predyspozycje do wykonywania tego rodzaju usług.

W ramach usługi ochrony zapewniamy:

- umundurowanego pracownika pełniącego służbę zgodnie z wewnętrznymi przepisami naszej firmy,

- szkolenie pracowników uwzględniające specyfikę i charakter obiektu przed przystąpieniem do wykonywania zadań w nowym obiekcie,

- zapoznanie się ze specyfiką występujących zagrożeń w danym obiekcie oraz z możliwościami przeciwdziałania im,

- zapoznanie się z formą i doborem najskuteczniejszych form i technik interwencji w danym obiekcie,

 

Oferta na ochronę mienia obejmuje:

- skuteczne przeciwdziałania wszelkim atakom mogącym doprowadzić do uszkodzenia, zniszczenia, dewastacji oraz kradzieży,

- obserwację i ochronę osób przebywających na terenie i w rejonie ochranianego obiektu,

- niedopuszczenie do poruszania się po obiekcie osób niepożądanych i nie związanych z obsługą obiektu.

W przypadku zaistnienia niepożądanego zdarzenia pracownicy, zabezpieczą miejsce zdarzenia, oraz podejmą wszelkie możliwe czynności w celu zminimalizowania szkód i powiadomią odpowiednie służby ratownicze, a w przypadku zatrzymania sprawcy czynu przestępczego przekażą go organom ścigania. Wszyscy nasi pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz znajomości przepisów prawa regulujących zasady pełnienia służby ochrony. Firmy SOTER Sp. z o. o. oraz SOTER OCHRONA ściśle ze sobą współdziałają w ramach prowadzonych działań w zakresie profesjonalnej obsługi Klienta.

 

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

Zapewniamy rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych zadań. Przyjmując zlecenia ochrony uczestników imprez masowych jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności, dlatego do tych zadań kierujemy specjalnie wyszkolonych pracowników, posiadających kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) i przepisami wykonawczymi.

 

OCHRONA OSÓB

Ochrona osób to specyficzna forma ochrony jednej osoby lub grupy osób w wyznaczonym miejscu i czasie, polegająca na działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej.

W ramach tej ochrony zapewniamy:

- wykonanie ochrony zgodnie z wymogami najwyższej staranności,

- szeroko pojętą dyskrecję, - przygotowanie i przedstawienie koncepcji ochrony dostosowanej do wymogów osób ochranianych, a mogących być wykonanym,

- przeszkolonych i kulturalnych pracowników ochrony odpowiednio wyposażonych do wykonania zadania, Oferta obejmuje:

- przyjęcie osoby lub grupy osób wymagających ochrony z miejsca przelotu lub przejazdu,

- przemieszczanie się zgodnie z programem wizyty po terenie kraju,

- zabezpieczenie wizyt, spotkań oraz negocjacji handlowych łącznie ze sprawdzeniem antypodsłuchowym,

- zapewnienie osobie lub osobom ochranianym niezakłóconego spokoju, wypoczynku i relaksu w czasie wizyty,

Copyright © 2015 Soter Sp. z o.o. All rights reserved