ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

Informacja o kursie doskonalącym: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"

 

Posiadasz uprawnienia kwalif. pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,

 

Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni,

 

Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych.

Więcej ...

 Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony

ODWOŁANY !!!

 

 

   Centrum Doskonalenia Zawodowego " SOTER" ,  działając zgodnie z rekomendacją Władz Państwowych, a w tym decyzją Ministra Edukacji Narodowej o czasowym  ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty , zarówno publicznych, jak i niepublicznych, czasowo odwołuje   rozpoczęcie W DNIU 14 MARCA 2020 ROKU zajęć na Kursie "Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej  KPOF 03.2020". Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się korona-wirusa.

Nowy termin rozpoczęcie kursu  KPOF 03.2020 zostanie podany niezwłocznie po ustaniu przyczyn, z uwzględnieniem decyzji właściwych w tym zakresie organów administracji państwowej i samorządowych.

Jednocześnie informujemy, że nabór na udziału ww. kursie jest nadał prowadzony. Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej.  CDZ  "SOTER"  zapewnia możliwość ukończenia ww. kursu, z udziałem wykładowców i instruktorów, gwarantujących realizację zajęć teoretycznych i praktycznych na najwyższym poziomie 

 

 
 

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved