ISO 9001:2015
w SOTER Sp. z o.o.

 

Potwierdzeniem świadczenia usług na poziomie, który spełnia oczekiwania naszych Klientów, jest uzyskanie po przeprowadzonym audycie w dniu 08.06.2018 roku, recertyfikacji, dzięki której Soter Sp. z o. o. uzyskała ważność certyfikatu do dnia 08.06.2021 rok.

Informacja o kursie doskonalącym: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"

 

Posiadasz uprawnienia kwalif. pracownika ochrony fizycznej od 2014 roku, a wcześniej licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,

 

Pracujesz w SUFO, a w tym WSO, OWC lub chcesz pracować  na stanowiskach kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej z dopuszczeniem do posiadania broni,

 

Posiadasz uprawnienia członka służb porządkowych.

Więcej ...

 Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony

I.    KURS DOSKONALĄCY DLA OSÓB Z UPRAWNIENIAMI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ – 40 godzin zajęć


 

 

Uprzejmie informujemy, że CDZ „SOTER” przy ul. Obrońców Pokoju 29A ogłasza nabór na kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony.
Czterodniowe szkolenie odbywać się będzie w dniach:
- 9 i 10 luty 2019r. o godz. 9.00
- 16 i 17 luty 2019r.

Koszt szkolenia - 450 zł

   II.        KURS : KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ – 245 godzin zajęć

 

Jednocześnie CDZ  „SOTER”  prowadzi  nabór na kurs dla osób, chcących uzyskać uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Koszt kursu : 1250 zł

Planowany termin rozpoczęcia zajęć  1 marca 2019 roku, godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Zajęcia będą realizowane w systemie zajęć stacjonarnych w piątki, soboty, niedziele w siedzibie CDZ SOTER.

 

Dane kontaktowe w sprawie kursów i szkoleń:

W sprawie naboru i realizacji zajęć na kursach, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Dyrektorem CDZ „SOTER” -  Panem Wojciechem Błońskim, tel. +48 664 970 126  lub z sekretariatem organu prowadzącego „SOTER OCHRONA”  Sp. z o.o.   36-100 Kolbuszowa,  ul. Obrońców Pokoju 29 A, tel. 17/22 75 269,       fax. 17/22 75 506, +48 664 970 126;

 

Formularze zgłoszenia do -> POBRANIA <-
 

Copyright © 2018 Soter Sp. z o.o. All rights reserved